Vpis v srednje šole - obvestilo za učence 9. razreda in njihove starše

24. 04. 2020

Vpis v srednje šole - obvestilo za učence 9. razreda in njihove starše

Dragi učenci, spoštovani starši,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nov Rokovnik za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021.

Nov rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove se je podaljšal do 11. maja 2020. Vse prijavnice učencev 9. razreda so bile na naši šoli že oddane do 16. marca 2020. 

Če boste drugo leto bivali v dijaškem domu, se morate prijaviti s posebno prijavnico, prav tako do 11. maja 2020. Prijavnico najdete na spletnem naslovu MIZŠ. Prijavnico natisnete in izpolnjeno priporočeno pošljete na naslov dijaškega doma ali skenirano pošljete po elektronski pošti. Prijavnica mora biti podpisana. 

Nacionalni preizkus znanjase letos ne bo izvedel, veljale bodo osnovnošolske ocene od 7. do 9. razreda. Preizkusi nadarjenosti bodo potekali med 1. in 6. junijem 2020. O uspešnosti preizkusa,ki je pogoj za vpis, boste obveščeni do10. junija 2020. 

Prenos prijav za tiste, ki se boste morebiti preusmerili, bo potekaldo 16. junija 2020. 

O omejitvi vpisa pa boste obveščeni do 26. 6. 2020.

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v času od 30. junija do 7. julija 2020.

Vsi starši učencev 9. razreda ste bili o novostih novega rokovnika obveščeni preko sporočil za starše  e – asistenta. 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na: ivica.gracelj@guest.arnes.si

Lepo pozdravljeni!

Za šolsko svetovalno delo:
Ivica Gracelj