Obvestilo o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ A. T. Linharta Radovljica

11. 05. 2020

Obvestilo o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ A. T. Linharta Radovljica

Obvestilo o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ A. T. Linharta Radovljica v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS- CoV-2 (COVID-19).

Spoštovani. 

Vezano na okrožnico MIZŠ, prejeto 8. 5. 2020, izdane dne 8. 5. 2020 pod številko 6030-1/2020/31, vas obveščamo, da se bo vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2., 3. razreda OŠ predvidoma od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole. Prav tako se bo vzgojno-izobraževalno delo od 25. 5. 2020 izvajalo za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja (za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske učne pomoči).

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno-izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.  

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolo. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno-izobraževalnega procesa ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov zaradi njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, bodo starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin in s tem o razlogu, da se tak otrok še vedno izobražuje na daljavo.

Šola pripravlja navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno obveščeni.

Lepo pozdravljeni.  

Zlata Rejc, ravnateljica

Priloženi sta tudi prijavnici:

- Prenos prijavnice za 9. razred

- Prenos prijavnice za 1. - 3. razred